Nákupní košík

V košíku nejsou žádné položky.

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů je prioritou www.milvai.cz. Respektujeme soukromí našich uživatelů a vzhledem k tomu aplikujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů. To se týká přenosu dat, tak i ukládání na našich serverech.

Pokud není možné na straně uživatele souhlasit se zpracováním dat uvedených v tomto a relevantních dokumentech na www.milvai.cz, žádáme, aby nevyužívali tyto stránky.
Administrátorem shromažďovaných dat je společnost Mersigo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Obvodním soudem ve Varšavě, XIII rozhodnutí Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 000481522, NIP číslo: 5213657896, Regon č. 146919661.

Evidence návštěv

Jakmile navštívíte webové stránky www.milvai.cz, náš server tuto návštěvu zaznamená a pro statistické účely zaprotokoluje adresu Vašeho serveru, název Vaší domény, datum a čas návštěvy, navštívené stránky a stažené dokumenty, předchozí navštívené stránky a typ prohlížeče.

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Od návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy při on-line nákupu, registraci do soutěží, poskytování on-line zákaznických služeb apod. Takto získané osobní údaje se používají k účelům, k nimž jste je společnosti Mersigo poskytli.

Vaše jméno, příjmení a adresu využíváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, k nabídce zboží a služeb. Pokud si nepřejete takovéto nabídky dostávat, dejte nám, prosím, vědět. Je možné, že Vaše jméno, příjmení a adresu předáme jinému správci za účelem nabídky zboží a služeb. Pokud s tímto postupem nesouhlasíte, prosím, informujte nás. S Vaším souhlasem používáme k nabídce zboží a služeb i Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou.

Zpracování osobních údajů provádí automaticky nebo manuálně společnost Mersigo, případně touto činností pověřuje zkušené a spolehlivé zpracovatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Společnost Mersigo Vám garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.


Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím na adrese:

vyridilka@milvai.cz